سه شنبه 1400/6/30 - 35 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر قروه - استان کردستان

معرفی امام جمعه
عابدین رستمی
عابدین رستمی
امام جمعه شهر: قروه
استان : کردستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کردستان قروه خ شریعتی مسجد جامع دفتر امام جمعه شهرستان
تلفن دفتر امام جمعه:
08735223815
شماره فاکس:
08735223815
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/6/5
امام جمعه شهرستان قروه در خطبه دوم با تبریک هفته دولت به دولتمردان استان کردستان و شهرستان قروه نکاتی را خطاب به دولت سیزدهم بیان کردند : «دولت باید اهل کار،خدمت و جهاد باشد. متولی مستقیم مسائل مهم کشور از جمله معیشت مردم تا مسائل درمانی ،ازدواج و اشتغال ،آسیب های اجتماعی و...، دولت است. دولت ،در خط مقدم مبارزه با مشکلات مردم قرار دارد.
امام جمعه شهرستان قروه در خطبه دوم با تبریک هفته دولت به دولتمردان استان کردستان و شهرستان قروه نکاتی را خطاب به دولت سیزدهم بیان کردند : «دولت باید اهل کار،خدمت و جهاد باشد. متولی مستقیم مسائل مهم کشور از جمله معیشت مردم تا مسائل درمانی ،ازدواج و اشتغال ،آسیب های اجتماعی و...، دولت است. دولت ،در خط مقدم مبارزه با مشکلات مردم قرار دارد.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه