يکشنبه 1397/4/31 - 46 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر توپ آغاج - استان کردستان

معرفی امام جمعه
حکمت حکیمی فر
حکمت حکیمی فر
امام جمعه شهر: توپ آغاج
استان : کردستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرتوپ آغاج؛ خیابان امام خمینی ره جنب شهرداری
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/4/15
برای حل مشکلات معیشتی مردم مدیران جهادی می خواهد
برای حل مشکلات معیشتی مردم مدیران جهادی می خواهد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر توپ آغاج
محل برگزاری نماز جمعه - توپ آغاح
ارتباط با امام جمعه